Στα ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ διατυπώνεται από τον συγγραφέα, που διετέλεσε καθηγητής στα Πανεπιστήμια Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης και Alger (Αλγερίας),  η θέση, ότι η Φύση και η Ιστορία συνιστούν τις δυο ποιότητες του ανθρώπινου Είναι. Με άλλα λόγια, ότι ο Κόσμος ή το αντικείμενο το συνθέτουν η Φύση και η Ιστορία = ο Πολιτισμός. Έτσι ο Άνθρωπος, Α,  είναι συνάρτηση της Ιστορίας, Ι,  και της Φύσης, Φ. Θέση που ο συγγραφέας εκφράζει με τον  απλό μαθηματικό τύπο Α =  f (I,Φ).  
       
                Το έργο διαρθρώνεται  ως ακολούθως :
MΕΡΟΣ Α’ , ΘΕΜΕΛΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΘΕΩΡΙΑΣ – ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑΣ. Ως τέτοια ερευνώνται  η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, η οποία δεν αποτελεί κοινωνική αξία, κατά τον συγγραφέα, αλλά τη σύμφυτη με τον κάθε  Άνθρωπο απροϋπόθετη ικανότητα να επινοεί και να πραγματοποιεί τις κοινωνικές αξίες. Και στη συνέχεια διατυπώνεται στα αλληλοδιάδοχα Κεφάλαια  με την εμπειρική-επαγωγική κοινωνιολογική μέθοδο ΠΙΝΑΚΑΣ  των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΑΚΩΝ EΠΙΘΥΜΙΩΝ,   που ικανοποιούνται με τις ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ. Ως τέτοιες αναλύονται οι ακόλουθες κοινωνικές αξίες : ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ και TEΧΝΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΗΘΙΚΕΣ  και παράλληλες δέσμες κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς, ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ.                                                        
                                               
       Mετά  την παρεμβολή ενός ΙΝΤΕΡΜΕΖΖΟ,  ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΥΝΟΨΙΣΗ που εκφράζεται και με γεωμετρικό Γραφικό, ακολουθεί το ΜΕΡΟΣ Β΄, ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ Ή ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ.
       Τον ΠΡΟΛΟΓΟ του Β΄ Μέρους,  ακολουθούν  τα Κεφάλαια ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ της ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ και  Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ και το Β΄ Μέρος  κλείνει  με το 12ο Κεφάλαιο  ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ Ή ΑΝΤΙΝΟΜΙΕΣ στην ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ και στον ΑΝΘΡΩΠΟ – ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ.  
      Το έργο συνοδεύουν, εκτός από συνθετικούς Πίνακες, θεμελιωμένους στις πλέον σύγχρονες διεθνείς πηγές δεδομένων,  και τα Γραφικά, ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, στο οποίο περιέχονται κυρίως συγγραφείς και ηγέτες, ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ του έργου με ιδιαίτερες ενδείξεις των Πινάκων και  Γραφικών και Εργογραφικός  κατάλογος του συγγραφέα.