1. Πρόλογος
2. Επισκόπηση της εποχής του Leonardo da Vinci

2.1. Γενική επισκόπηση
2.2. Κοινωνιολογική τοποθέτηση
2.3. Φιλοσοφικά ρεύματα και δοξασίες της εποχής του da Vinci
2.4. Οι οικονομικές συνθήκες στην εποχή τουLeonardo
2.5. Οι επιστήμες στην εποχή του Leonardo

3. Προσωπικότητα και τοποθέτηση του L. da Vinci στην εποχή του
3.1. Η καλλιτεχνική τοποθέτηση του Leonardo
3.2. Η φιλοσοφική θέση του Leonardo
3.3 O Leonardo ως πολυεπιστήμονας
3.4. Η συμβολή του Leonardo στη διαμόρφωση της επιστημονικής μεθόδου έρευνας
3.5. Ο L. da Vinci ως ενεργός παράγοντας της οικονομικής δραστηριότητας
3.5.1. Ο Leonardo επιχειρηματικό πνεύμα
3.5.2. Στοιχεία από τη ζωή του που το αποδεικνύουν
3.6. Επινοήσεις του πολυτεχνικού da Vinci με μεγάλη οικονομική σημασία

4. Ο L. da Vinci θεμελιωτής της επιστήμης του Management με ένα σύστημα επιστημονικής οργάνωσης της εργασίας
4.1. Η επιστημονική οργάνωση της εργασίας σημείο αναφοράς στη διαμόρφωση της Επιστήμης του Management
4.1.1. Έννοια του Management (γενική θεώρηση)
4.1.2. Πώς φτάσαμε στην επιστημονική οργάνωση της εργασίας
Α’ Ο καταμερισμός των έργων
Β’ Η βελτίωση των μεθόδων εκτέλεσης της εργασίας
Γ’ Η χρήση βελτιωμένων τεχνικών μέσων εργασίας
4.1.3. Ο Fr. W. Taylor, οι μαθητές του και η νεότερη θεμελίωση της επιστημονικής οργάνωσης
Α’ Fr. W. Taylor
Β’ Το ζεύγος Frank και Lilian Gilbreth
4.1.4. Επιστημονική οργάνωση και παραγωγικότητα της εργασίας
4.1.5. Επιστημονική οργάνωση της εργασίας και κόστος παραγωγής - καθορισμός του «πρότυπου κόστους».
4.2. Παράγοντες που συνέβαλαν στη σύλληψη του οργανωτικού συστήματος του L.da Vinci
4.2.1. O Leonardo ως Manager της πράξης (Η οργανωτική - διοικητική του δραστηριότητα)
4.2.2. Οι μελέτες του L. da Vinci στην ανατομία, φυσιολογία και ψυχολογία του ανθρώπου γενικά, και των εργαζόμενων ειδικότερα
Α’ Ανατομικές μελέτες
Β’ Μελέτες επί της φυσιολογίας των εργαζόμενων
Γ’ Ψυχολογικές παρατηρήσεις
4.3. Το σύστημα επιστημονικής οργάνωσης της εργασίας με τη μέτρηση των κινήσεων και του χρόνου, του da Vinci
4.3.1. Η διατύπωση του συστήματος
4.3.2. Ανάλυση του οργανωτικού συστήματος του Leonardo
4.3.3. Ευρύτερη ανάπτυξη του συστήματος
4.3.4. Η αξιολόγηση του συστήματος του Leonardo
4.3.5. Ο Leonardo da Vinci και ο ανθρώπινος παράγοντας
4.3.6. Κριτική του συστήματος του Leonardo
4.3.7. Τελικά επιστημονικά συμπεράσματα και παρατηρήσεις
4.4. Σύγκριση του οργανωτικού συστήματος του L. da Vinci με αυτό του Fr. W. Taylor
4.4.1. Το σύστημα οργάνωσης της εργασίας με τη μέτρηση των κινήσεων και του χρόνου του Fr. W. Taylor
4.4.2. Ομοιότητες των δύο συστημάτων
4.4.3. Διαφορές των δύο συστημάτων
4.4.4. Συμπέρασμα
4.5. Η εξέλιξη των συστημάτων μέτρησης κινήσεων και χρόνου σε σχέση με το σύστημα του L. da Vinci
4.5.1. Οι νεότερες αντιλήψεις για το σύστημα της μέτρησης των κινήσεων και του χρόνου
4.5.2. Η μελέτη της εργασίας
Α’ Η μελέτη της μεθόδου
Β’ Η μέτρηση της εργασίας
4.5.3. Νεότερες απόψεις για τις χρονομετρήσεις
4.5.4. Νεότερα συστήματα μέτρησης κινήσεων και χρόνου
α’ Methods Time Measurement - M.T.M.
β’ Basic Motion Time Study - B.M.T.
γ’ To σύστημα Ch. Bedaux

5. Κινησιοχρονομετρία - Επιστημονική οργάνωση της εργασίας και σύγχρονη επιστήμη του Management
5.1. Από το παρελθόν στο Σήμερα - «Βίβλος Γενέσεως»
5.1.1. Κινησιοχρονομετρία και επιστημονική οργάνωση της εργασίας
-Οργανωτικά προβλήματα που έφερε στην επιφάνεια η
Κινησιοχρονομετρία
5.1.2. Οι σημαντικότεροι επιστήμονες που πήραν τη σκυτάλη από την επιστημονική οργάνωση της εργασίας και έφτασαν στοσύγχρονο Management (Άλλεν, Άνσοφ, Χρ. Αργύρης, Βρουμ, Γκρεκιουνάς, Γουώκερ, Κοζιόλ, Λάϊκερτ, Λιούϊν, Μάσλοου, Μίντσμπεργκ, Μπέκκετ, Μπόουλντινγκ, Μπρετς, Ντάρεντορφ, Ντέϊβις, Ντέιλ, Ντράκερ, Σάιμον, Ταννεμπάουμ, Τσέρτσμαν, Χέρτσμπεργκ, Χιουμπλ)
5.2. Οι θεωρίες για την οργάνωση των επιχειρήσεων
5.2.1. Οι παραδοσιακές θεωρίες της επιχειρησιακής οργάνωσης
α’ Κλασική ή τυπική θεωρία
β’ Η εμπειρική σχολή
5.2.2. Νεότερες θεωρίες
α’ Θεωρία της ανθρώπινης συμπεριφοράς
β’ Θεωρία του κοινωνικού συστήματος
γ’ Η θεωρία της απόφασης
δ’ Μαθηματική σχολή
ε’ Η θεωρία των συστημάτων
5.2.3. Η σημασία των οργανωτικών θεωριών
5.3. Το περιεχόμενο του σύγχρονου Management
5.3.1. Αρχές και κανόνες του Management
α’ Αρχές
β’ Κανόνες
γ’ Αποφυγή δυσάρεστων οργανωτικών καταστάσεων
5.3.2. Η κλασική και η συμπληρωματική άποψη για τα αντικείμενα της ανώτατης διοίκησης (Top Management)
A’ Παραδοσιακά στοιχεία διοίκησης,
α’ πρόβλεψη - πρόγνωση
β’ Οργάνωση,
γ’ Διεύθυνση,
δ’ Συντονισμός
ε’ Έλεγχος
Β’ Νεότερα στοιχεία διοίκησης
στ’ Επικοινωνία
ζ’ Λήψη των αποφάσεων
η’ Στελέχωση
θ’ Παρότρυνση - υποκίνηση
ι’ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων με εξουσιοδότηση
5.3.3. Η εργασία και η οργάνωσή της στα πλαίσια του σύγχρονου Management
α’ Ορισμοί - Σημασία
β’ Η τάση για τη δημιουργία μιας επιστήμης της Εργασίας
γ’ Διακρίσεις της εργασίας
δ’ Περιεχόμενο της οργάνωσης της εργασίας

6. Η μέσω της Τεχνικής συμβολή του Leonardo da Vinci στη διαμόρφωση του σύγχρονου Management
6.1. Σημαντική συμβολή του Leonardo στην τεχνική εξέλιξη
6.1.1. Τεχνική, Οικονομία και Management
Α’ Έννοια της Τεχνικής
Β’ Η τεχνική εξέλιξη
6.1.2. Ο Leonardo da Vinci και ο ρόλος του στην τεχνική εξέλιξη
6.1.3. Προφητική επινόηση του Leonardo για ανυψωτικό μηχάνημα
6.2. Ο Leonardo πρόδρομος του Αυτοματισμού, της Κυβερνητικής και της Ρομποτικής
6.2.1. Ο Leonardo da Vinci και ο Αυτοματισμός
6.2.2. Ο Leonardo πρόδρομος της «Κυβερνητικής»
Α’ Η «Κυβερνητική» και η σύνδεσή της με τον da Vinci
B’ «Ρομποτική» και τα «ρομπότ» του Leonardo

7. Βασικές αρχές του Management που εφάρμοσε ο L. da Vinci
7.1. Συμβολή του Leonardo στον προγραμματισμό προϋπολογισμό
7.1.1. Ρόλος του προγραμματισμού - προϋπολογισμού
7.1.2. Οι προϋπολογισμοί του Leonardo
7.2. Άλλες αρχές του Management που εφάρμοσε ο L. da Vinci
7.2.1. Ορθολογική διαρρύθμιση του χώρου εργασίας
7.2.2. Χρήση συμβόλων, σημείων και αριθμών
7.2.3. Προπαρασκευή της εργασίας

- Φωτογραφίες κατασκευών και σχεδίων του Leonardo da Vinci