ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

1. To αντικείμενο τής έρευνας ιστορικό
2. Διανόηση και Εξουσία
3. Διανοούμενοι ή Διανόηση
4. Οι πολιτικοί δρούν για τη Εξουσία και με την Εξουσία
5. Διανόηση και ακαδημαϊκοί δάσκαλοι
6. Μέθοδος τής έρευνας και παράμετροί της
7. Ο διμορφισμός σε σχέση με την εξουσία, όπως τον όρισε ο Bergson
8. Διάγραμμα νεότερης και σύγχρονης νεοελληνικής ιστορίας,
οικονομικής και συνταγματικής
9. Βιβλιογραφικές και ορθογραφικές διευκρινίσεις
10. Συμβολή στην κατανόηση τού γίγνεσθαι τής νεοελληνικής
πολιτικής κοινωνίας

ΤΟΜΟΣ A’
ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΣΗ (ΠOΛITIKOΣ ΔIMOPΦIΣMOΣ)
ΣΤΗ NEOTEPH EΛΛAΔA (1837 - 1840)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΟΘΩΝΟΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΥΛΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (1837-1843)

Τμήμα 1: Η ανάγκη ίδρυσης κέντρου τής Διανόησης και η ανταπόκριση
τής Eξουσίας
11. Προπαρασκευή για ένα εθνικό πανεπιστήμιο στην
προεπαναστατική και την επαναστατημένη Ελλάδα
12. Ανάμειξη στον Αγώνα και στην πολιτική διανοουμένων
που θα γίνουν στο μέλλον πανεπιστημιακοί καθηγητές
12.1. Κορυφαίοι τής Ιονίου Ακαδημίας
12.2. Από τούς μετέπειτα καθηγητές τού Πανεπιστημίου Αθηνών
13. Η Iόνιος Ακαδημία
14. Το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο τής Μοναρχίας-
Τα προκαταρκτικά ιδρύσεως τού Πανεπιστημίου
15. Η Αντιβασιλεία
16. O καθηγητής Μάουρερ
17. Το ανυπόστατο (ή ακυρώσιμο) διάταγμα ίδρυσης
Πανεπιστημίου (ΦΕK 86/31.12.1836
18. `Αλλα εκπαιδευτικά νομοθετήματα τού `Αρμανσπεργκ -
Τα ανυπόστατα διατάγματα διορισμού καθηγητών
 

Τμήμα 2: Η σύσταση τού Πανεπιστημίου (1837) - Καθηγητές που έδρασαν
και ως πολιτικοί
19. Το Πανεπιστήμιο ιδρύεται στις 24 Απριλίου (11 Μαίου) 1837
20. Η επιλογή ηγεσίας το 1837 αντικείμενο πολιτικής
21. Oι πρωτόκλητοι
Α) Θεολογική Σχολή
Β) Νομική Σχολή
Γ) Ιατρική Σχολή
Δ) Φιλοσοφική Σχολή
22. Oι κοινωνικοί ορίζοντες προέλευσης τών πρωτόκλητων
22.1. Καθηγητές Βαυαροί
22.2. Καθηγητές αστικής προέλευσης
22.3. Καθηγητές φαναριώτες
22.4. Καθηγητές εκκλησιαστικοί
22.5. Καθηγητές κουτσαβασίδες
23. Oι πανεπιστημιακές σχολές
24. Oι πρώτες πανεπιστημιακές αρχές
25. Το πανεπιστήμιο κέντρο εθνικής συνείδησης (εθνισμού)
και ακτινοβολίας
26. O Κωνσταντίνος Σχινάς "αριστοκράτης από γέννηση
και φρόνημα
27. Oι σχολάρχες (κοσμήτορες
28. Γεώργιος Αλ. Ράλλης σχολάρχης νομικής
29. Πρωτόκλητοι που αναμείχθηκαν ενεργώς στην πολιτική
29.1. Θεόκλητος Φαρμακίδης
29.2. Χριστόδουλος Κλωνάρης
29.3. Περικλής Αργυρόπουλος
29.4. Γεώργιος Γεννάδιος
29.5. Θεόφιλος Καΐρης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
ΜΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (1844-62)

Tμήμα 1: Η τής 3ης Σεπτεμβρίου A’ εν Αθήναις Εθνική
Συνέλευσις -Λόγος σε αυτήν περί πανεπιστημίου
και καθηγητών
30. Καθηγητές και μελλοντικοί καθηγητές βουλευτές
30.1. Διομήδης Κυριακού
30.2. Γκίκας Δοκός
31. Το πανεπιστήμιο αντικείμενο πρωτότυπης συνταγματικής
ρύθμισης
31.1. Οι "ετερόχθονες" δημοσιογράφοι και καθηγητές είναι
"αυτόχθονες

Τμήμα 2: To Πανεπιστήμιο ιδιαίτερος εκλογικός σύλλογος
32. Αίτηση τών καθηγητών τού Πανεπιστημίου "περί
παραστάτου αυτών"
33. Η Εθνοσυνέλευση δέχεται την εκλογή βουλευτή από τους καθηγητές

Τμήμα 3: Οι αλλεπάλληλες εκλογές βουλευτών από το
Πανεπιστήμιο στις περιόδους Α'- και Ζ` τής
συνταγματικής μοναρχίας (1844-1862)
34. Oι καθηγητές ψηφίζουν βουλευτή τον Αλ. Μαυροκορδάτο
35. O Μαυροκορδάτος αποσύρεται από την πολιτική
36. Πρώτος βουλευτής τού Πανεπιστημίου ο καθηγητής
Φίλιππος Ιωάννου
37. Το Πανεπιστήμιο εκλέγει αλληλοδιαδόχως βουλευτή μέχρι
την έκπτωση τού Όθωνος και μετά από αυτή στη Β` Εθνική Συνέλευση
38. Oι καθηγητές-βουλευτές τού Πανεπιστημίου (1844-1862)
39. Κριτήρια στην προτίμηση τού εκλογικού συλλόγου
τών καθηγητών
40. Στοιχεία για τις αλληλοδιάδοχες εκλογές βουλευτών
από το Πανεπιστήμιο
40.1. Φίλιππος Ιωάννου
40.2. Κωνσταντίνος Σχινάς-συμπλήρωμα στη βιογραφία του
40.3. Γεώργιος Ράλλης
40.4. Σπυρίδων Πήλικας-συμπληρωματικά βιογραφικά
40.5. Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής
40.6. Περικλής Αργυρόπουλος
40.7. Μιχαήλ Ποτλής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΥΝΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΤΗ Β` ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (1862-1864)

Τμήμα 1: Οι αντιδράσεις κατά τής Μοναρχίας και το Πανεπιστήμιο
41. Εκλάμψεις αντιδράσεων
42. Τα "Μανούσεια"
43. Τα "Σκιαδικά"
44. Αντιδυναστικά αίτια τής αποδοκιμασίας εναντίον Κ. Ν. Κωστή
45. Η απόλυση τού Νικολάου Ι. Σαρίπολου
46. Η πανεπιστημιακή αντιδυναστική συνωμοσία
47. Απόπειρα δολοφονίας τής Αμαλίας από φοιτητή
48. Κλείσιμο τού Πανεπιστημίου στα "Ναυπλιακά"
49. Τελευταίες άκαρπες προσπάθειες να διασωθεί το καθεστώς

Τμήμα 2: Το Πανεπιστήμιο έδρα τής επαναστατικής εξουσίας
50. Oι παλαιοί με την επιμονή τών νέων αποφασίζουν
την κατάργηση τής δυναστείας
51. Η Προσωρινή Κυβέρνηση εγκαθίσταται το Πανεπιστήμιο
52. Η Πανεπιστημιακή Εθνοφυλακή
53. Σύγκληση Εθνικής Συνέλευσης
54. Εκλογή πληρεξουσίων τού Πανεπιστημίου και
καθηγητών-πληρεξουσίων στην Εθνοσυνέλευση

Τμήμα 3: H εκλογή βουλευτών από το Πανεπιστήμιο
55. Το Πανεπιστήμιο εκλέγει δυο πληρεξουσίους
56. Oι φοιτητές ζητούν να εκλέξουν και αυτοί βουλευτές
57. O φιλογενής Δημήτριος Βερναρδάκης βουλευτής (εκ)
τού Πανεπιστημίου
58. O καθηγητής Νικόλαος Σαρίπολος βουλευτής (εκ)
τού Πανεπιστημίου

Τμήμα 4: Καθηγητές πανεπιστημίου εκλέγονται βουλευτές
στις περιφέρειες
59. Περιφέρειες ελλαδικές και προξενικές
60. Δέκα καθηγητές εκλέγονται βουλευτές στις περιφέρειες
61. Oι καθηγητές-βουλευτές μετέχουν άνισα στο έργο
τής Εθνοσυνέλευσης
62. O καθηγητής Διομήδης Κυριακού (ή Κυριακός) πρόεδρος
τής Εθνοσυνέλευσης, πρωθυπουργός και "δικτάτορας"
63. O καθηγητής Παύλος Καλλιγάς διανοούμενος και δημόσιος
άνδρας
64. Oι ελάσσονες από τους καθηγητές-βουλευτές τής Β` Εθνικής
Συνέλευσης
64.1. Θεόδωρος Αφεντούλης
64.2. Μιλτιάδης Βενιζέλος
64.3. Εμμανουήλ Κόκκινος
64.4. Νικόλαος Κοτζιάς
64.5. Δημήτριος Μαυροκορδάτος
64.6. Θεόδωρος Oρφανίδης
64.7. Ιωάννης Πύρλας
64.8. Αθανάσιος Ροντήρης
65. Πανεπιστημιακά θέματα ενώπιον τής Συνέλευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΟ ΕΘΝΙΣΜΟΥ

Τμήμα 1: Oι κοινωνικές αλλαγές μεταβάλλουν τις σχέσεις Εξουσίας
και Πανεπιστημίου με συνταγματικές ρυθμίσεις
66. Αλλαγή στις υπό ευρεία έννοια κοινωνικές δομές
67. Σύγκριση τών διατάξεων τών Συνταγμάτων τού 1844
και τού 1864
68. Η απαγόρευση κρατικού μονοπωλίου υπηρεσιών παιδείας
69. Ιδιωτικό εκπαιδευτήριο ανώτερης στάθμης λειτουργεί
πρόσκαιρα
70. Φραγμοί στην ανάμειξη τών καθηγητών στην πολιτική
71. Κατάργηση από την Εθνοσυνέλευση τού προνομίου τού
Πανεπιστημίου να εκλέγει "ίδιον βουλευτήν"
72. Εκδήλωση τής δυσαρέσκειας τών καθηγητών
73. Αντιπαραθέσεις Πανεπιστημίου και Εξουσίας
73.1. O Κωλέττης επιχειρεί να μειώσει τον αριθμό τών
καθηγητικών εδρών
73.2. Το Πανεπιστήμιον αντιδρά στον έλεγχο τού
απουσιασμού τών καθηγητών

Τμήμα 2: Νομοθετική ρύθμιση τής οργάνωσης και λειτουργίας
τού Πανεπιστημίου και προαγωγή τού Πολυτεχνείου
σε Aνώτατο Eκπαιδευτήριο στα τέλη τού 19ου αιώνα
74. Απόπειρες νομοθετικών παρεμβάσεων στο Πανεπιστήμιο-
Σπυρίδων Τρικούπης
75. Ανάγκη αναθεώρησης τής πανεπιστημιακής νομοθεσίας
76. O υφηγητής Δημήτριος Ράλλης κορυφαίος πολιτικός
77. Η πανεπιστημιακή νομοθεσία τού Χαριλάου Τρικούπη
78. Νομοθεσία Χαρ. Τρικούπη - Το Πολυτεχνείο Αθηνών
προάγεται σε ανώτατο εκπαιδευτήριο μη αυτοδιοικούμενο

Τμήμα 3: Το Πανεπιστήμιο φάρος εθνικών ιδεωδών και κέντρο
εθνικών αγώνων
79. Η αποκοπή από την Εξουσία ενισχύει τον εθνικό ρόλο
τού Πανεπιστημίου
80. Oι καθηγητές μετέχουν σε Εθνικές Εταιρίες
80.1. Η Εθνική Άμυνα
80.2. Η Αδελφότης-ο καθηγητής Νικόλαος Δαμασκηνός
αποκρυφιστής και μεγαλοϊδεάτης
80.3. Η Εθνική Εταιρία
80.4. Η Εθνική Εταιρία ο Ελληνισμός
81. O Νεοκλής Καζάζης και οι άλλοι καθηγητές τού "Ελληνισμού"
81.1. O Νεοκλής Καζάζης βουλευτής στην Α` Αναθεωρητική
81.2. Καθηγητές συναγωνιστές τού Καζάζη στον Ελληνισμό
81.3. Παύλος Καρολίδης καθηγητής τής Ιστορίας και βουλευτής
τού Οθωμανικού Κοινοβουλίου
81.4. Κωνσταντίνος Μητσόπουλος καθηγητής τής γεωλογίας
και ορυκτολογίας
81.5. Γεώργιος Στρέιτ καθηγητής τού διεθνούς δικαίου
82. Oι φοιτητές πρωτοστατούν στην υπεράσπιση τών
εθνικών ιδεωδών
83. Τα Ευαγγελικά - Παραίτηση τής κυβέρνησης Γ. Θεοτόκη
και τού Αρχιεπισκόπου Αθηνών Προκοπίου Β'
84. Τα Oρεστειακά
85. Καθηγητές υπουργοί (1864-1910)
85.1.1. O καθηγητής Παύλος Καλλιγάς εγκαταλείπει το
Πανεπιστήμιο για την Εξουσία
85.1.2. O Παύλος Καλλιγάς διοικητής τής Εθνικής Τράπεζας
85.1.3. Καθηγητές-διοικητές τής Εθνικής Τράπεζας στο μέλλον
85.2. O καθηγητής Δημήτριος Μαυροκορδάτος υπουργός
εκκλησιαστικών και δημοσίας εκπαιδεύσεως
85.3. O καθηγητής Μιλτιάδης Βενιζέλος υπουργός παιδείας
στην εξωκοινοβουλευτική κυβέρνηση Δημ. Βάλβη
85.4. O καθηγητής Στέφανος Στρέιτ διοικητής τής Εθνικής
Τράπεζας και υπουργός οικονομικών
85.5. O καθηγητής Αντώνιος Μομφερράτος βουλευτής
και υπουργός
85.6. O Φωκίων Νέγρης βουλευτής, υπουργός και ακαδημαϊκός
85.7. O καθηγητής Νικόλαος Γουναράκης νομικός
και οικονομολόγος, βουλευτής και υπουργός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗS ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚOΙΝΩΝΙΑΣ
(1910-1926)

Τμήμα 1: Oι καθηγητές πανεπιστημίου εκκαθαρίζονται από το
υπουργικό συμβούλιο, όπως και οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι
86. Η περιπέτεια τού 1897 είχε προκαλέσει κρίση συνειδήσεων
και Εξουσίας
87. Η εξέγερση τού 1909 "στρατοκόπημα" ή επανάσταση
προωθεί την αναζήτηση πολιτικών ιδεών και νέας ηγεσίας
88. Εξελίξεις μετά το κίνημα τού Γουδί - Πανεπιστημιακοί (υφηγητές)
προσφέρονται να συνεργασθούν με τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο-
Εκκαθαρίσεις στον κρατικό μηχανισμό
89. Απολύσεις καθηγητών πανεπιστημίου και όλων τών υφηγητών
89.1. Κωνσταντίνος Ζέγγελης
89.2. Βασίλειος Αιγινήτης
89.3. Δημήτριος Αιγινήτης
89.4. Νικόλαος Γουναράκης
90. Απόλυση υφηγητών

Τμήμα 2: Πανεπιστημιακοί βουλευτές στις Α` και Β` Αναθεωρητικές
91. Η Α` Αναθεωρητική-Βουλευτές σχετικοί με το Πανεπιστήμιο
92. Β` Αναθεωρητική-Σχετικοί με το Πανεπιστήμιο βουλευτές
τής Β` Αναθεωρητικής
93. Η εκλογή τού καθηγητή Θεόδωρου Σκούφου ακυρώνεται
από την Β` Αναθεωρητική
94. Βίος και έργα τών σχετικών με το Πανεπιστήμιο βουλευτών
τής Β` Αναθεωρητικής
94.1. Νικόλαος Αλιβιζάτος
94.2. Παναγιώτης Αραβαντινός
94.3. Κωνσταντίνος Δεμερτζής
94.4. Αλέξανδρος Διομήδης
94.5. Τιμολέων Ηλιόπουλος
94.6. Θαλής Κουτούπης
94.7. Κωνσταντίνος Μέρμηγκας
94.8. Θρασύβουλος Πετμεζάς
94.9. Νικόλαος Πετσάλης
95. Η Β` Αναθεωρητική διαγράφει την αναφορά τής "ανωτέρας"
εκπαίδευσης από το Σύνταγμα

Τμήμα 3: Οι καθηγητές πανεπιστημίου στην ώρα τού εθνικού διχασμού
96. O Α` Παγκόσμιος Πόλεμος διχάζει την ηγεσία και το Έθνος
97. Δυο διανοούμενοι επικεφαλής τής ελληνικής
διπλωματίας κατά την έναρξη τού διχασμού
98. O καθηγητής τού Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου Νικόλαος Πολίτης
γενικός διευθυντής και υπουργός εξωτερικών
99. O διχασμός τής ελληνικής ηγεσίας αρχίζει με την διαφωνία
τού πρωθυπουργού Βενιζέλου με τον υπουργό εξωτερικών
καθηγητή Γ. Στρέιτ
100. Η διαφωνία μεταβάλλεται σε σύγκρουση και σε εθνικό διχασμό
101. Η κυβέρνηση τού καθηγητή Σπυρίδωνος Λάμπρου
101.1. Βιογραφικά Σπυρίδωνος Λάμπρου
101.2. Πανεπιστημιακή σταδιοδρομία - συγγραφικό έργο
101.3. Συμμετοχή τού Σπυρ. Λάμπρου στην Εξουσία
101.4. O Σπυρίδων Λάμπρος πρωθυπουργός
101.5. Καθηγητές και τεχνοκράτες στην κυβέρνηση
101.6. Η δράση τής κυβέρνησης - Αξιώσεις τής Συνεννόησης
και υποχωρήσεις τής κυβέρνησης
101.7. Επίστρατοι και βασιλικοί φοιτητές οργανώνουν
ταραχές στο Πανεπιστήμιο εναντίον βενιζελικών
καθηγητών - Αντιδράσεις τών βενιζελικών φοιτητών
101.8. Η δράση τής κυβέρνησης Λάμπρου (συνέχεια)
-Δραματική απόληξη
102. Κυβέρνηση φιλανταντική Αλεξάνδρου Ζαΐμη
-Καθηγητές υπουργοί
103. Τραγική έξοδος τού Σπυρίδωνος Λάμπρου -Πολιτικές
διώξεις εκφράζουν τον εθνικό διχασμό
104. Λίνα Λάμπρου-Τσαλδάρη
105. Oι διανοούμενοι προσφέρουν εθνικές υπηρεσίες κατά
τον Α` Παγκόσμιο Πόλεμο
106. O υφηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεμιστοκλής Σοφούλης επιλέγει την Εξουσία ως επίκεντρο
τών κοινωνικών του αντικειμενοποιήσεων

Τμήμα 4: Στην περίοδο αναζήτησης από την Εξουσία νέας
νομιμότητας ιδρύονται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
καί άλλες ανώτατες Σχολές, καθώς και η Ακαδημία Αθηνών
107. Η Εξουσία σε αναζήτηση νέας νομιμότητας (1920-1926)
108. Η μεγάλη εθνική περιπέτεια σε δραματική φάση
-Eναλλαγή πολιτικών γεγονότων
109. Ο Βενιζέλος αναθέτει στον καθηγητή Κωνσταντίνο
Καραθεοδωρή την οργάνωση Πανεπιστημίου στη Σμύρνη
110. Η μεγάλη εθνική περιπέτεια (συνέχεια)
111. Καθηγητές στην Γ` Εθνική Συνέλευση
111.1. Ο καθηγητής ιατρικής Θεόδωρος Ζαΐμης βουλευτής και
υπουργός εκκλησιαστικών και δημοσίας εκπαιδεύσεως
111.2. O καθηγητής-στρατιωτικός χειρουργός στη Μικρά
Ασία και βουλευτής Μαρίνος Γερουλάνος
112. Κυβέρνηση Σωτηρίου Κροκιδά υφηγητή τού εμπορικού
δικαίου και άλλοτε βουλευτή
113. Ο καθηγητής-βουλευτής Αντώνιος Χρηστομάνος
114. Η αναζήτηση νέας νομιμότητας επιταχύνεται
115. Πανεπιστημιακοί βουλευτές στη Δ΄ Συντακτική
116. Η αναζήτηση νέας νομιμότητας επιταχύνεται (συνέχεια) -
Aλέξανδρος Παπαναστασίου
117. Προγραμματική εξαγγελία ίδρυσης Πανεπιστημίου στη
Θεσσαλονίκη από τον Αλ. Παπαναστασίου
118. Άλμα μετεμποδίων προς τη δημοκρατική νομιμότητα
119. Σύσταση Ανωτέρας Δασολογικής, Γεωπονικής Σχολής και
Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
119.1. Ανωτέρα Δασολογική Σχολή
119.2. Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών
119.3. Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
120. "Ιδρύεται Πανεπιστήμιον εν Θεσσαλονίκη..."
121. `Ιδρυση και λειτουργία τής Ακαδημίας Αθηνών
Α` Τάξη Ακαδημαϊκοί τών Θετικών Επιστημών
Β` Ακαδημαϊκοί τών Γραμμάτων και τών Καλών Τεχνών
Γ` τών Ηθικών και τών Πολιτικών Επιστημών
122. Λίγα για τους πανεπιστημιακούς-βουλευτές και υπουργούς τής περιόδου
122.1. Ο καθηγητής-ακαδημαϊκός και υπουργός
εκκλησιαστικών και δημοσίας εκπαιδεύσεως Δημήτριος Αιγινήτης
122.2. Ο βουλευτής-υπουργός και μετέπειτα καθηγητής
τής ιατρικής Αναστάσιος Μισιρλόγλου
122.3. Αλέξανδρος Παππάς καθηγητής τής ιατρικής στο
Τουρκικό Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης,
βουλευτής και υπουργός στην Ελλάδα
123. Η Υγιειονομική Σχολή Αθηνών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTO
ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤA ΤΗ Β` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΤΑΙ ΣΤO ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
(1927-1935)

Τμήμα 1: Καθηγητές - γερουσιαστές (1929-1935)
124. Με το νέο δημοκρατικό Σύνταγμα διανοίγεται ο δρόμος
προς αποκατάσταση τής εθνικής ενότητας
125. Η δυσκολία πραγματοποίησης εθνικής ενότητας εκδηλώνεται
στη δυσχέρεια διορισμού ως πρεσβευτών δυο καθηγητών
126. Την έλλειψη εθνικής ομοψυχίας αποκαλύπτει υπαινιγμός
τού Κων. Δεμερτζή σχετικά με την ύπαρξη καθεστωτικού
127. Ο νόμος περί συγκροτήσεως τής Γερουσίας ρυθμίζει
τα σχετικά με την εκλογή γερουσιαστών από τις
επαγγελματικές οργανώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται
Πανεπιστήμια και Ακαδημία
128. Καθηγητές γερουσιαστές το 1929, α) από τις επαγγελματικές
οργανώσεις καθηγητών και τεχνικών Β. Αιγινήτης,
Κ. Ζέγγελης και Ν. Κιτσίκης
129. Καθηγητές γερουσιαστές το 1929, β) από την κατηγορία
τών εκλεγομένων από τον λαό, Νικόλαος Πετσάλης
130. Καθηγητές που προτάθηκαν αλλά δεν εκλέγηκαν
ως αριστίνδην γερουσιαστές
131. Καθηγητές-γερουσιαστές κατά τη μερική ανανέωση
τού Σώματος το 1932
132. Γερουσιαστής ο καθηγητής Αριστοτέλης Σίδερης από
τον εκλογικό σύλλογο τών αγροτών
133. Γερουσιαστής απευθείας από τον λαό εξελέγη το 1932
ο καθηγητής Κωνσταντίνος Λούρος στην Αιτωλοακαρνανία
134. Αριστίνδην γερουσιαστής εκλέγεται την 31 Μαρτίου
ο καθηγητής Γ. Στρέιτ, που δεν αποδέχεται την εκλογή

Τμήμα 2: Καθηγητές βουλευτές- υπουργοί (1927-1935)
135. Σπάνιοι οι σχετικοί με το πανεπιστήμιο βουλευτές στη Βουλή
τών Β`-Δ` Περιόδων (προεδρευομένης δημοκρατίας) και οι
καθηγητές υπουργοί
136. Ακμή και παρακμή τής τελευταίας περιόδου Βενιζέλου
137. Το "ιδιώνυμο" θέτει ακόμη περισσότερους περιορισμούς
γνώμης στους δημοσίους υπαλλήλους και τους καθηγητές
138. Βραχύβια κυβέρνηση Αλεξ. Παπαναστασίου με συμμετοχή
καθηγητών
139. Αλλεπάλληλες κυβερνήσεις και έκνομες ενέργειες σημαδεύουν
το τέλος τής προεδρευομένης δημοκρατίας
140. Καθηγητές-βουλευτές 1. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς
140.2. Ο βουλευτής Αλέξανδρος Βαμβέτσος τέως καθηγητής
141. Καθηγητές-υπουργοί
141.1. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος
141.2. Ο καθηγητής Αριστοτέλης Σίδερης βουλευτής,
γερουσιαστής και υπουργός
141.3. Ο καθηγητής Δημήτριος Καλιτσουνάκης υφυπουργός
141.4. Ο καθηγητής Σπυρίδων Κορώνης υπουργός
142. Oι καθηγητές του πανεπιστημίου συνδικαλίζονται

ΚΕΦΑΛΑΙO EBΔOMO
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε` ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ KATA TOY ΦAΣIΣMOY KAI TOY NAZIΣMOY (1935 - 1941)


Τμήμα 1: Η "κοσμογονία" και στα Πανεπιστήμια προηγείται
τής καθεστωτικής μεταβολής και τής δικτατορίας
143. Στρατιωτικό κίνημα το 1935 προς "διασφάλιση τής δημοκρατίας"
οδηγεί σε "κοσμογονία" και επαναφορά τής βασιλείας
144. Η κοσμογονία στα πανεπιστήμια
1) Απολυόμενοι καθηγητές
α. Πανεπιστημίου Αθηνών
β. Θεσσαλονίκης
γ. Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
δ. ΑΣΟΕΕ
ε. ΑΓΣΑ
2) Διορισμοί-μεταθέσεις καθηγητών
α) Πανεπιστήμιο Αθηνών
β) Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
145. Πρωθυπουργία τού καθηγητή Κων. Δεμερτζή και τακτοποίηση
τών εκκρεμοτήτων τής κοσμογονίας στα πανεπιστήμια
146. Η Γ` Αναθεωρητική καταλύεται από την 4η Αυγούστου
147. Oι καθηγητές-υπουργοί παραιτούνται από την κυβέρνηση
Μεταξά - διώξεις καθηγητών
148. Το καθεστώς τής 4ης Αυγούστου καθιερώνει την υποχρεωτική
διδασκαλία τής φιλοσοφίας στις Ιατρικές, Νομικές
και Φυσικομαθηματικές Σχολές - Η Ελλάς στο πλευρό τών Δημοκρατιών

Tμήμα 2: Καθηγητές βουλευτές και υπουργοί (1935-1941)
149. Βιογραφικά σχετικών με το Πανεπιστήμιο ανδρών που
αναμείχθηκαν στην πολιτική κατά την περίοδο που ερευνούμε
149.1. O καθηγητής Στρατής Ανδρεάδης βουλευτής στην Ε`
Εθνοσυνέλευση αφιερώνεται στην επιχειρηματική δράση
149.2. O καθηγητής και ακαδημαϊκός Αριστοτέλης Κούζης
υφυπουργός στις κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις
Δεμερτζή και Μεταξά
149.3. O καθηγητής και ακαδημαϊκός Δημήτριος Μπαλάνος
υπουργός θρησκευμάτων και παιδείας
149.4. O τ. βουλευτής Δημοσθένης Ελευθεριάδης υπουργός
και καθηγητής στην Πάντειο
150. Η περίπτωση Ελευθεριάδη επαληθεύει την αντίληψη
ότι οι καθηγητές είναι όπως και οι άλλοι δημόσιοι
υπάλληλοι
151. Καθηγητές με ιδιαίτερες σχέσεις με το καθεστώς Μεταξά
151.1. Ευγένιος Φωκάς
151.2. Νικόλαος Φωκάς καθηγητής ΠΑΣΠΕ βουλευτής το 1946
151.3. O Kαθηγητής Nικόλαος Kούμαρος
151.4. Ο καθηγητής τής υγειονομικής Σχολής Γεράσιμος
Αλιβιζάτος υφυπουργός υγιεινής στην κυβέρνηση Ιωάννου
Μεταξά και καθηγητής Πανεπιστημίου
151.5. Ο υφυπουργός συνεταιρισμών Μπάμπης Αλιβιζάτος
καθηγητής τής αγροτικής πολιτικής και βουλευτής

ΤΟΜΟΣ B’
ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΣΗ (ΠOΛITIKOΣ ΔIMOPΦIΣMOΣ)
ΣΤΗ ΣYΓXPONH EΛΛAΔA (1941 - 2004)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ OΓΔOO
ΕΞΑΡΣΕΙΣ, ΑΓΩΝΕΣ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ (1941-1945)

Τμήμα 1: Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας φοιτητών και καθηγητών-
Προπολιτική, παραπολιτική και πολιτική δράση καθηγητών
152. Η πρώτη πράξη αντίστασης στην Eξουσία τών εισβολέων
153. Το κενό επιχώριας εξουσίας τείνει να καλυφθεί από την
"κυβέρνηση τής Ελληνικής Πολιτείας" και άλλες μορφές
Εξουσίας
154. Το Πανεπιστήμιο στην αφετηρία τής Εθνικής Αντίστασης
155. Ιδεολογικές και πολιτικές τάσεις στην εθνική αντίσταση
155.1. Τα παλαιά πολιτικά κόμματα κατά την κατοχή
155.2. Oι προσκείμενες στον Π. Κανελλόπουλο οργανώσεις
155.3. Το ΚΚΕ επιζητεί την κατάκτηση τής Εξουσίας
156. Προσπάθειες μελλοντικής ανασυγκρότησης και εθνικής ενότητας
157. Προπολιτικές ή παραπολιτικές ομάδες διανοουμένων
157.1. Η Σοσιαλιστική Oμάς τών καθηγητών Ξ. Ζολώτα,
Α. Αγγελοπουλου, Ιω. Παρασκευοπούλου κ.ά.
157.2. Η Σοσιαλιστική Ελληνική `Ενωση Νέων (ΣΕΕΝ) τού
καθηγητή Γρηγόρη Κασιμάτη
157.3. Η Δημοκρατική Oμάδα - Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος,
Αλ. Δελμούζος Κ. Γεωργούλης, Κ. Καραβίδας κ.ά
157.4. Δράση χριστιανικών ομάδων κατά την κατοχή
-Νεοχριστιανικό προπολιτικό κίνημα
157.5. Απόπειρα ενοποίησης τών οργανώσεων νέων από τον
ΕΣΑΣ καταλήγει σε ίδρυση μιας ακόμη οργάνωσης
φοιτητών, αλλά που τροφοδοτεί τον αντάρτικο
Ιερό Λόχο τού ΕΔΕΣ
158. Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας τού Γ. Παπανδρέου
-καθηγητές μέλη της
159. Τα δεκεμβριανά - δεύτερος γύρος τού εμφυλίου
160. Oι συνέπειες τού δεύτερου γύρου τού εμφυλίου
στα Πανεπιστήμια

Τμήμα 2: Καθηγητές που έδρασαν ανεξάρτητα ή σε εθνικοαπλευθερωτικούς, πολιτικούς, προπολιτικούς ή παραπολιτικούς σχηματισμούς
161. Η σχετικότητα τής κατάταξης

Τμήμα 3: Καθηγητές μετέχουν στα πλαίσια τού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα στην κοινωνική επανάσταση
162. Το ρεύμα τής κοινωνικής επανάστασης
163. O καθηγητής Aλέξανδρος Σβώλος πρόεδρος τής ΠEEA
και υπουργός
163.1. Βιογραφικά –Αλέξανδρος Σβώλος, ο καθηγητής
τού συνταγματικού
163.2. Κοινωνική και εθνική δράση - πολιτικές αντιδράσεις
163.3. O Σβώλος υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση
Γ. Παπανδρέου
163.4. O Σβώλος πολιτικός (1945-1956)
163.5. Το Σύνταγμα τής Ελλάδος-ερμηνεία-ιστορία
-συγκριτικό δίκαιο
164. O καθηγητής τής χειρουργικής Πέτρος Κόκκαλης
εθνικοαπελευθερωτικός αγωνιστής και επαναστάτης.
165. O καθηγητής τής ορυκτολογίας-πετρογραφίας Γεώργιος
Γεωργαλάς εθνοσύμβουλος
166. O καθηγητής τού εμπορικού δικαίου Γεώργιος Σημίτης γενικός
διοικητής Ρούμελης επί ΠΕΕΑ
167. O καθηγητής τής συστηματικής φιλοσοφίας Γιάννης Ιμβριώτης

Τμήμα 4: Καθηγητές αναμειγνύονται στον εθνικοαπλευθερωτικό αγώνα προσανατολισμένοι στην ανανέωση τού κοινοβουλευτισμού
168. Προσωπικότητες δρουν ανεξάρτητα ή σε διάφορες ομάδες
169. O καθηγητής τής φιλοσοφίας τού δικαίου Κωνσταντίνος
Τσάτσος
169.1. Oι κοινωνικές και πνευματικές του ρίζες
169.2. Τα χρόνια τής διαμόρφωσης
169.3. O πανεπιστημιακός δάσκαλος
170. O καθηγητής τής κοινωνιολογίας Παναγιώτης
Κανελλόπουλος
170.1. Oι κοινωνικές και πνευματικές του ρίζες
170.2. Η επίδοση στην κοινωνιολογία και στο Πανεπιστήμιο
170.3. O Π. Κανελλόπουλος και η κοινωνική ασφάλιση
-Καθηγητές διοικητές τού ΙΚΑ
170.4. Η επιλογή τής πολιτικής από τον Π. Κανελλόπουλο
και ο αγώνας για τις ιδέες
170.5. Το πολιτικό του μανιφέστο
170.6. O ποιητής και απομνημονευματογράφος
170.7. Η ιστορία τού ευρωπαϊκού πνεύματος
171. O καθηγητής Χρήστος Σγουρίτσας μετέχει στο Συνέδριο
τού Λιβάνου ως εκπρόσωπος τού ΕΔΕΣ
172. O καθηγητής Θεμιστοκλής Τσάτσος δημοσιολόγος,
πολιτικός και πρεσβευτής

Τμήμα 5: Καθηγητές τής ελληνοκεντρικής παράδοσης
173. Δημοκρατική Oμάδα-Αλέξανδρος Δελμούζος
174. Δημοκρατική Oμάδα-Ιωάννης Ν. Θεοδωρακόπουλος
174.1. Βιογραφικά
174.2. Πανεπιστημιακή σταδιοδρομία
174.3. Παραπολιτική και πολιτική δράση
174.4. Η συνέχιση τού πνευματικού του έργου - Ελληνική
και διεθνής αναγνώριση

Τμήμα 6: Kαθηγητές τού ανθρωπιστικού ή του καιροσκοπικού σοσιαλισμού
175. O ανθρωπιστικός σοσιαλισμός
176. Σοσιαλιστική Oμάς. 1. O καθηγητής Ξενοφών Ζολώτας
176.2. O καθηγητής Άγγελος Αγγελόπουλος
176.3 O καθηγητής Ιωάννης Παρασκευόπουλος
177. Σοσιαλιστική Ελληνική Ένωση Νέων - O καθηγητής με ιδιαίτερη
επίδοση στο εργατικό δίκαιο και τέως υφυπουργός Γρηγόρης
Κασιμάτης

Τμήμα 7: Καθηγητές τού νεοχριστιανικού κινήματος
178. Αλέξανδρος Τσιριντάνης
179. Γεώργιος Ράμμος

Τμήμα 8: Καθηγητές που άσκησαν εξουσία με την αποδοχή τών κατακτητών
180. O καθηγητής τής γυναικολογίας Κωνσταντίνος
Λογοθετόπουλος υπουργός, αντιπρόεδρος και πρωθυπουργός
κατοχικών κυβερνήσεων
181. O καθηγητής Νικόλαος Λούβαρης μετέπειτα ακαδημαϊκός
182. O βουλευτής και μετέπειτα καθηγητής ΑΓΣΑ Γεώργιος
Παμπούκας υπηρεσιακός υφυπουργός γεωργίας

KEΦΑΛΑΙΟ ENATO
ΕΝΩ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ OΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕΤΕΧOΥΝ ΣΕ ΜΕΤAΒΑΤΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (1945 - 1974)

Τμήμα 1: Η δύσκολη πορεία μετάβασης προς τις εκλογές (1945-46)
Καθηγητές μετέχουν σε μεταβατικές κυβερνήσεις
183. Πορεία προς τη λαϊκή κυριαρχία με διαδοχικές κυβερνήσεις
στις οποίες μετέχουν και καθηγητές
184. Καθηγητές στις μεταβατικές κυβερνήσεις 1945-46
185. Στην κυβέρνηση Πλαστήρα υπουργός παιδείας
ο Κωνσταντίνος Άμαντος
186. Καθηγητές υπουργοί στην κυβέρνηση τού ναυάρχου
Πέτρου Βούλγαρη
187. Κυβέρνηση τού αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού με 3 καθηγητές
188. Κυβέρνηση Παν. Κανελλοπούλου με Κ. Τσάτσο, Ι.Ν.
Θεοδωρακόπουλο, Γρηγ. Κασιμάτη και άλλους 5 καθηγητές
189. Η πολιτική κυβέρνηση Σοφούλη με ελάχιστους καθηγητές
και υπουργό άνευ χαρτοφυλακίου τον υφηγητή Νίκο Καζαντζάκη
190. O υφηγητής τής φιλοσοφίας τού δικαίου Νίκος
Καζαντζάκης υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου
191. O καθηγητής Κυριάκος Βαρβαρέσος υπουργός, διοικητής
τής Τράπεζας τής Ελλάδος και αντιπρόεδρος κυβερνήσεως
-Καθηγητές διοικητές και υποδιοικητές τής Τράπεζας
Ελλάδος
192. O καθηγητής και ακαδημαϊκός Γεώργιος Oικονόμου υπουργός
παιδείας
193. O καθηγητής τής χημείας Τρύφων Καραντάσης υπουργός
μεταφορών

Τμήμα 2: Με την επάνοδο τού κοινοβουλευτισμού δια τών εκλογών
τού 1946 καθηγητές εγκαταλείπουν το Πανεπιστήμιο για την Εξουσία
194. Στη νέα φάση τού κοινοβουλευτικού βίου (1946-1967) το
Πανεπιστήμιο εκνέου σε πολιτική ουδετερότητα
195. Oι εκλογές τού 1946 δεν ανανεώνουν τον κοινοβουλευτισμό
196. Το Σύνταγμα τού 1952 θεσπίζει τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα
για τους καθηγητές, ενισχύοντας το καθεστώς πολιτικής
ουδετερότητας τού Πανεπιστημίου
197. Η υπουργική θητεία ένας άλλος δρόμος εισόδου στην ενεργό
πολιτική
198. O υφηγητής τού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Γεώργιος Μαύρος
εγκαταλείπει το Πανεπιστήμιο για την Πολιτική
199. O καθηγητής και τέως υπουργός Ανάργυρος Δημητρακόπουλος
εγκαταλείπει το Πολυτεχνείο για την Πολιτική
200. O βουλευτής διδάκτωρ οικονομικών επιστημών Βασίλειος
Βογιατζής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Tμήμα 3: Με τη θεσμοποίηση τών υπηρεσιακών κυβερνήσεων
πληθύνονται οι καθηγητές που μετέχουν στην Εξουσία(1950-1967)
201. Αλλεπάλληλες εκλογές και θεσμοποίηση τών υπηρεσιακών
κυβερνήσεων
202. Καθηγητές στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Τζων Θεοτόκη
203. Η παγίωση τού θεσμού τών υπηρεσιακών κυβερνήσεων
με τη συμμετοχή και καθηγητών
204. Κυβέρνηση Δημητρίου Κιουσοπούλου εισαγγελέα τού
Αρείου Πάγου
205. Κυβέρνηση εκλογών Κωνσταντίνου Γεωργακοπούλου
206. Η νέα κυβέρνηση Κων. Καραμανλή χρησιμοποιεί διανοούμενους
ως συμβουλευτικά όργανα -ΚΕΠΕ, ΕΚΚΕ, Eπιτελείο εγκεφάλων
παρά τώ πρωθυπουργώ
207. Υπηρεσιακή-αυλική κυβέρνηση τού στρατηγού Κωνσταντίνου
Δόβα με την συμμετοχή πολλών καθηγητών
208. Ιδιότυπη κοινοβουλευτική-αυλική κυβέρνηση Παναγιώτη
Πιπινέλη με συμμετοχή εξωκομματικών προσωπικοτήτων
και καθηγητών
209. Κυβέρνηση εκλογών υπό τον πρόεδρο τού Αρείου Πάγου
Στυλιανό Μαυρομιχάλη με συμμετοχή και καθηγητών
210. Κυβέρνηση εκλογών Ιωάννη Παρασκευοπούλου με συμμετοχή
10 καθηγητών
211. Η τελευταία υπηρεσιακή κυβέρνηση εκλογών υπό τον καθηγητή
Ι. Παρασκευόπουλο και με άλλους 8 καθηγητές

Τμήμα 4: Διανοούμενοι υπουργοί και βουλευτές στην περίοδο τών υπηρεσιακών κυβερνήσεων (1950-1967)
212. Bουλευτές και υπουργοί
213. Μια ψυχογραφία διαφορών ανάμεσα σε καθηγητές
και πολιτικούς τού Arthur Koestler
214. Βιογραφικά τών καθηγητών που διετέλεσαν βουλευτές
1. Nικόλαος Κιτσίκης καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου
214.2. O υφηγητής τής γυναικολογίας Γρηγόρης Λαμπράκης
βουλευτής τής ΕΔΑ και πρόεδρος τής ΕΕΔΥΕ, θύμα
και σύμβολο τών πολιτικών παθών
214.3. O καθηγητής τού Ε.Μ.Πολυτεχνείου Αθανάσιος
Ρουσόπουλος δημοτικός σύμβουλος, βουλευτής και
υπουργός
215. Βιογραφικά τών καθηγητών που διετέλεσαν υπουργοί
μεταβατικών-υπηρεσιακών κυβερνήσεων
216. Πανεπιστημίου Αθηνών.1. O καθηγητής και ακαδημαϊκός
Γεώργιος Oικονόμου υπουργός παιδείας στην κυβέρνηση
Τζων Θεοτόκη
216.2. O υφηγητής τού ποινικού δικαίου Ιωάννης
Παπακυριακόπουλος υπουργός εθνικής οικονομίας
και εφοδιασμού στην κυβέρνηση Θεοτόκη
216.3. O καθηγητής τού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Γεώργιος
Μαριδάκης υπουργός δικαιοσύνης στην κυβέρνηση
εκλογών Δημ. Κιουσοπούλου
216.4. O πρωτεργάτης τού εργατικού δικαίου καθηγητής
Ιωάννης Καποδίστριας δυο φορές υπουργός εργασίας
σε κυβερνήσεις εκλογών και διοικητής ΙΚΑ
216.5. O καθηγητής Γεώργιος Ράμμος υπουργός παιδείας
στην κυβέρνηση Κ. Γεωργακοπούλου
216.6. O καθηγητής τής οφθαλμολογίας Ιωάννης Χαραμής
υπουργός κοινωνικής προνοίας στην κυβέρνηση τού
στρατηγού Κων. Δόβα, μετέπειτα ακαδημαϊκός
216.7. O καθηγητής Αλέξανδρος Τσιριντάνης υπουργός
δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Δόβα
216.8. O καθηγητής τού εμπορικού δικαίου Κωνσταντίνος
Ρόκας υπουργός εργασίας στην κυβέρνηση
Παν. Πιπινέλη
216.9. O καθηγητής τού συνταγματικού δικαίου Χρήστος
Σγουρίτσας υπουργός δικαιοσύνης στην κυβέρνηση
Στυλιανού Μαυρομιχάλη
216.10. O καθηγητής τού αστικού δικαίου και μετέπειτα
ακαδημαϊκός Ιωάννης Σόντης υπουργός παιδείας και
δικαιοσύνης στις κυβερνήσεις Μαυρομιχάλη και Ιω.
Παρασκευοπούλου
216.11. O καθηγητής τού διοικητικού δικαίου Μιχαήλ Δένδιας
υπουργός βιομηχανίας στην κυβέρνηση Μαυρομιχάλη
216.12. O καθηγητής τής γλωσσολογίας Γεώργιος Κουρμούλης
υπουργός παιδείας στην κυβέρνηση Παρασκευοπούλου
216.13. O καθηγητής τής χημείας και ακαδημαϊκός Λεωνίδας
Ζέρβας υπουργός βιομηχανίας στην κυβέρνηση
Παρασκευοπούλου
216.14. O φιλόλογος και θεολόγος μετέπειτα καθηγητής
Νικόλαος Καρμίρης υφυπουργός γεωργίας στην πρώτη
κυβέρνηση ελογών Παρασκευοπούλου και υπουργός
προεδρίας στην δεύτερη κυβέρνηση Παρσσκευοπούλου
216.15. O καθηγητής τής ΩΡΛ Ιωάννης Χρυσικός υπουργός
κοινωνικής προνοίας και υγιεινής στην κυβέρνηση
Παρασκευοπούλου
217. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.1. O καθηγητής Χαράλαμπος
Φραγκίστας επτά φορές υπουργός σε μεταβατικές και
υπηρεσιακές κυβερνήσεις
217.2. O καθηγητής αστρονομίας και ακαδημαϊκός Ιωάννης
Ξανθάκης υπουργός γεωργίας στις υπηρεσιακές
κυβερνήσεις Μαυρομιχάλη και Παρασκευοπούλου
218. Ε.Μ. Πολυτεχνείου.1. O καθηγητής Γεώργιος Κορωναίος
υπουργός οικισμού και ανοικοδομήσεως στην κυβέρνηση
Τζων Θεοτόκη και δημοσίων έργων στην κυβέρνηση Δημ.
Κιουσοπούλου
218.2. O καθηγητής Δημοσθένης Πίππας υπουργός συγκοινωνιών
και δημοσίων έργων στις κυβερνήσεις Γεωργακοπούλου
και Δόβα και δημοσίων έργων στις δυο κυβερνήσεις
Παρασκευοπούλου
219. O καθηγητής ΑΣΟΕΕ Πέτρος Στεριώτης υφυπουργός
γεωργίας στην κυβέρνηση Στυλ. Μαυρομιχάλη, υπουργός
εμπορίου στην κυβέρνηση Ιω. Παρασκευοπούλου και
οικονομικών στη δεύτερη κυβέρνηση Παρασκευοπούλου
220. Καθηγητές τής ΑΓΣΑ υπουργοί.1. Δημήτριος Ταλέλλης υπουργός
γεωργίας στην κυβέρνηση Παν. Πιπινέλη για τέσσερεις ημέρες
221. Το τέλος τής περιόδου με νομοθετικές παρεμβάσεις στην
εκπαίδευση-`Ιδρυση τρίτου Πανεπιστημίου στην Πάτρα

Tμήμα 5: Το στρατιωτικό καθεστώς τής 21 Απριλίου-Καθηγητές
υπουργοί και καθηγητές στην αντίσταση (1967-1973 και 1973-1974)
A. Eπιβολή της στρατιωτικής επέμβασης
222. Η ξαφνική, αν και αναμενόμενη επέμβαση στρατιωτικών στον
πολιτικό βίο - αναζήτηση νέας νομιμότητας
223. Τα αντικειμενικά αίτια εκτροπής κατά τους κινηματίες
224. Η σύνθεση τής κυβέρνησης κατά το υπόδειγμα τών
υπηρεσιακών κυβερνήσεων
225. Διανοούμενοι μέλη τής 20μελούς επιτροπής σύνταξης
τού Συντάγματος τού 1968
226. Εκκαθαρίσεις στον κρατικό μηχανισμό και στα Πανεπιστήμια
227. Καθηγητές υπουργοί
228. O Umberto Eco λόγω τής παρουσίας καθηγητών χαρακτηρίζει
τεχνοκρατικό το καθεστώς
229. Προκαθήμενος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος αναδεικνύεται με
τεχνοκρατικά κριτήρια καθηγητής τού Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης ο αρχιμανδρίτης Ιερωνυμος Κοτσώνης
230. Tο Συμβούλιο Eπικρατείας, μολονότι είχε νομιμοποιήσει το
καθεστώς, εκδηλώνει με αλλαγή νομολογίας την αντίθεσή
του στην απόλυση αεροπαγιτών. H συμπεριφορά τού προέδρου
του καθηγητή Mιχαήλ Στασινοπούλου
B. Μέτρα τού καθεστώτος για τα ΑΕΙ - Aντίσταση καθηγητών και
φοιτητών
231. Mέτρα τού καθεστώτος για τα AEI
232. `Ιδρυση νέων Πανεπιστημίων: Ιωαννίνων, Θράκης και
Κρήτης και τών ΚΑΤΕΕ (μετέπειτα ΤΕΙ)
233. H αντίσταση καθηγητών και φοιτητών στη δικτατορική εξουσία
234. Kαθηγητές στην αντίσταση. 1. Αριστόβουλος Μάνεσης
234. 2. Σάκης (Διονύσιος) Καράγεωργας
235. Φοιτητές στην αντίσταση κατά τού στρατιωτικού καθεστώτος
236. H κατάρρευση του στρατιωτικού καθεστώτος
Γ. Καθηγητές υπουργοί (1967-1974)
237. Αποκλίνουσα συνέχεια στην παράδοση τών κυβερνήσεων
ετερομερούς εμπιστοσύνης
237.1. O έκτακτος καθηγητής τής Ιατρικής Αθηνών Σπυρίδων
Λαμπίρης υφυπουργός υγείας
237.2. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου καθηγητής Πολυτεχνικής
Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπουργός
δημοσίων έργων
237.3. Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος καθηγητής Νομικής
Αθηνών υπουργός δικαιοσύνης επί 16 ημέρες
237.4. O καθηγητής κοινωνικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης Λουκάς Πάτρας υπουργός κοινωνικών
υπηρεσιών
237.5. O καθηγητής ΑΒΣΘ και ΑΒΣΠ Ιωάννης Χολέβας
υπουργός εμπορικής ναυτιλίας
237.6. O καθηγητής φιλοσοφίας Δημήτριος Κουτσογιαννόπουλος-
Θηραίος υφυπουργός παιδείας επί 10 ημέρες
237.7. O μετέπειτα καθηγητής κοινωνιολογίας στην Πάντειο
ΑΣΠΕ Ηλίας Δημητράς υφυπουργός κοινωνικών
υπηρεσιών
237.8. O καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ηλίας
Κυριακόπουλος υπουργός δικαιοσύνης
237.9. Ο καθηγητής κοινωνιολογίας Δημήτριος Τσάκωνας
υφυπουργός πολιτισμού, παιδείας και εξωτερικών και
υπουργός πολιτισμού
237.10. O διδάκτορας και μετέπειτα καθηγητής εμπορικού
δικαίου στην Πάντειο Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου
υφυπουργός γεωργίας
237.11. O καθηγητής δημοσίας οικονομίας και δημοσιονομικής
νομοθεσίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιωάννης Κούλης
υπουργός οικονομικών
237.12. O ομότιμος καθηγητής τού Ε.Μ. Πολυτεχνείου Γεώργιος
Πεζόπουλος υπουργός εθνικής οικονομίας
237.13. O καθηγητής τού Πολυτεχνείου Γεράσιμος Φραγκάτος
υπουργός εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων
237.14. O οικονομολόγος και νομικός καθηγητής στο Ε.Μ.
Πολυτεχνείο Σωτήριος Αγαπητίδης υπουργός
αναπληρωτής εθνικής οικονομίας
237.15. O διδάκτορας οικονομικών και μετέπειτα καθηγητής
ΑΣΟΕΕ Ηλίας Μπαλόπουλος υφυπουργός και υπουργός
συντονισμού
237.16. O καθηγητής ΑΣOΕΕ Τριαντάφυλλος Ελευθερίου
υφυπουργός συντονισμού
237.17. O καθηγητής Παντείου Γεώργιος Αλεξανδρής
υφυπουργός παρά τώ Πρωθυπουργώ
237.18. O καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής A.Π. Θεσσαλονίκης
και τέως υπουργός Παναγιώτης Χρήστου υπουργός
εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων
237.19. O υφηγητής τής Παντείου Γεώργιος Δημακόπουλος
υφυπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση
Aδ. Aνδρουτσοπούλου
237.20. O καθηγητής αμερικανικών Πανεπιστημίων και ΑΣOΕΕ
Γεώργιος Κουτσουμάρης υπουργός γεωργίας στην
κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη
237.21. O καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής και τέως πρύτανης
Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανός Κορρές υφυπουργός
παιδείας στην κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη
237.22. O υφηγητής Κωνσταντίνος Θάνος υφυπουργός
συντονισμού στην κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔEKATO
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΘΩΡΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ - ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ
(1974 - 1996)

Τμήμα 1: Η Γ' Ελληνική Δημοκρατία: εκκαθάριση στα AEI και
κατάργηση τού ασυμβίβαστου καθηγητή και βουλευτή
238. Η αποκατάσταση τής Δημοκρατίας
239. Καθηγητές στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας
240. Καθηγητές στην κυβέρνηση εκλογών
241. Αποκατάσταση τών διωχθέντων καθηγητών ΑΕΙ και εκκαθάριση
τών συνεργασθέντων
242. Εξελίξεις μετά τις εκλογές τής 17 Νοεμβρίου - Προσωρινός
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας ο καθηγητής Μιχαήλ Στασινόπουλος
243. O καθηγητής τής γυναικολογίας και μαιευτικής Νικόλαος
Λούρος υπουργός παιδείας στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας
244. Καθηγητές-υπουργοί στην κυβέρνηση εκλογών Κ. Καραμανλή.
1. O ακαδημαϊκός Παναγιώτης Ζέπος υπουργός εσωτερικών
και στη μετεκλογική κυβέρνηση υπουργός εθνικής παιδείας
και θρησκευμάτων
244.2. O άλλοτε καθηγητής ΑΣOΕΕ και University of
Washington DC Νικόλαος Φωτιάς υπουργός οικονομικών
244.3. Ο καθηγητής ΑΓΣΑ Νικόλαος Χριστοδούλου υπουργός
γεωργίας
245. O καθηγητής τού Ε.Μ. Πολυτεχνείου και ακαδημαϊκός
Περικλής Θεοχάρης υφυπουργός παιδείας
246. Καθηγητές-βουλευτές στην Ε' Αναθεωρητική: 1. ΝΔ
246. 2. ΕΚ-ΝΔ
246. 3. ΠΑΣΟΚ
247. O καθηγητής Κωνσταντίνος Αλιβιζάτος βουλευτής επικρατείας
ΕΚ-ΝΔ
248. Το έργο τής Ε' Αναθεωρητικής - Βουλής Α' Περιόδου
Προεδρευομένης Δημοκρατίας και η συμβολή σε αυτό
τών καθηγητών μελών της
249. Μιχαήλ Στασινόπουλος προσωρινός Πρόεδρος τής Δημοκρατίας

Τμήμα 2: Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσάτσος πρώτος Πρόεδρος τής Γ' Ελληνικής Δημοκρατίας
250. Συμπληρωματικά τής βιογραφίας του
251. Κωνσταντίνος Τσάτσος. 4. O δημόσιος άνδρας
251.4.1. Υπουργός στις προκοινοβουλευτικές κυβερνήσεις
251.4.2. Βουλευτής
251.4.3. Υπουργός κοινοβουλευτικός θρησκευμάτων
και παιδείας
251.4.4. Υπηρεσιακός υφυπουργός συντονισμού
251.4.5. Περίοδος συνεργασίας με Κων. Καραμανλή
251.4.6. Βουλευτής ΕΡΕ και ΝΔ κατεπανάληψη
251.4.7. Υπουργός κατεπανανάληψη
251.4.8. Πρόεδρος τής ειδικής κοινοβουλευτικής
επιτροπής Συντάγματος
251.4.9. O Κ. Τσάτσος Πρόεδρος τής Ελληνικής
Δημοκρατίας
251.5. Αδιάκοπη εγρήγορση και πνευματική δημιουργία
251.5.1. Λογοτεχνικά έργα
251.5.2. Θρησκευτικού-θεολογικού και ορθόδοξου
περιεχομένου
251.5.3. Φιλοσοφικά
251.5.4. Φιλοσοφία τού δικαίου και τής Πολιτείας
251.5.5. Πολιτικές βιογραφίες
251.5.6. Φιλολογικά έργα
251.5.7. Δοκίμια του Tσάτσου
251.6. Η εθνική και διεθνής αναγνώριση

Tμήμα 3: Tα κρίσιμα κοινοβουλευτικά γεγονότα και η σχέση
Πανεπιστημίου και Πολιτικής κατά τα έτη 1977-2000. O Π. Kανελλόπουλος εγκαταλείπει την πολιτική και τή ζωή
252. Καθηγητές βουλευτές και υπουργοί στις Περιόδους Β -Η'
Προεδρευόμενης Δημοκρατίας
253. Στατιστικά στοιχεία καθηγητών ανωτάτων και ανωτέρων
Σχολών και φοιτητών-σπουδαστών
254. Στατιστικά στοιχεία καθηγητών-βουλευτών στις βουλευτικές
Περιόδους Α'-Θ' Προεδρευομένης Δημοκρατίας
255. Β' Περίοδος (εκλογές 20 Νοεμβρίου 1977)
256. Γ' Περίοδος (εκλογές 18 Oκτωβρίου 1981) - Θέση σε ισχύ τού
νόμου-πλαίσιου από την κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου
257. ΣΤ' Αναθεωρητική-Δ' Περίοδος (εκλογές 2 Ιουνίου 1985)
-`Εναρξη λειτουργίας τού Πανεπιστημίου Αιγαίου
258. Η έκλειψη από την πολιτική τού Παναγιώτη Κανελλόπουλου
πριν την έκλειψή του από τη ζωή
258. 8. O καθηγητής Παναγιώτης Κανελλόπουλος ως
πολιτικός ηγέτης
258. 9. Το μετά το 1946 συγγραφικό έργο τού Παναγιώτη
Κανελλόπουλου
259. Η Βουλή τής Ε' Περιόδου (εκλογές 18 Ιουνίου 1989)
260. Μεταβατική κυβέρνηση Τζαννή Τζαννετάκη και κυβέρνηση
εκλογών υπό τον πρόεδρο τού Αρείου Πάγου Ιωάννη Γρίβα
με 11 καθηγητές
261. Βουλή ΣΤ' Περιόδου (εκλογές 5 Νοεμβρίου 1989)
262. Κυβέρνηση "κοινής αποδοχής" υπό τον καθηγητή Ξενοφώντα
Ζολώτα
263. Aνασχηματισμός τής κυβέρνησης Zολώτα με καθηγητές - Βουλή
Ζ' Περιόδου (εκλογές 8 Απριλίου 1990)
264. Βουλή Η' Περιόδου (εκλογές 10 Oκτωβρίου 1993)
265. Η απόσυρση τού Ανδρέα Παπανδρέου από το προσκήνιο
τής ελληνικής κοινοβουλευτικής ιστορίας

Τμήμα 4: O Ανδρέας Παπανδρέου δεσπόζει στην πολιτική ζωή επι μια γενεά
266. O «χαρισματικός» ηγέτης
267. Oι νομιμοποιήσεις τής εξουσίας και η νομιμοποίηση τής
εξουσίας τού Α. Παπανδρέου
268. Oι κοινωνικές και πνευματικές ρίζες
269. Σπουδές-Πανεπιστημιακή σταδιοδρομία στην Αμερική
270. Πρόεδρος-Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΠΕ - Επόμενοι
Πρόεδροι και Επιστημονικοί Διευθυντές
271. Πολιτικός με την `Ενωση Κέντρου, βουλευτής και υπουργός
272. O Ανδρέας Παπανδρέου και πάλι καθηγητής στο εξωτερικό
(Σουηδία και Καναδά)
273. Αρχηγός τού ΠΑΣOΚ
274. Η άνοδος τού Α. Παπανδρέου στην Εξουσία
275. Η πολιτειακή ρήξη
276. Δεύτερη τετραετία Παπανδρέου
277. Αρχηγός τής αξιωματικής αντιπολίτευσης
278. Η τρίτη πρωθυπουργία Αν. Παπανδρέου

Τμήμα 5: Βιογραφικά τών καθηγητών που διετέλεσαν βουλευτές ή υπουργοί (1974-1996)
279. Καθηγητές βουλευτές, υπουργοί, ευρωβουλευτές

Α. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ YΠOYPΓOI (1974-1996)
280. Καθηγητές βουλευτές και υπουργοί ή και αντίστροφα
280. 1. Ιωάννης Τσουδερός
280. 2. Διονύσιος Ζακυθηνός
280. 3. Κωνσταντίνος Τρυπάνης
280. 4. Κυπριανός Μπίρης
280. 5. Λίνα (Παυλίνα) Κουτήφαρη το γένος Tσακίρη
280. 6. Κωνσταντίνος Κονοφάγος
280. 7. Γεώργιος-Αλέξανδρος Μαγκάκης-συμπληρωματικά
280. 8. Αθανάσιος Κανελλόπουλος
280. 9. Σπύρος Δοξιάδης
280.10. Απόστολος Λάζαρης
280.11. Θεόδωρος Στάθης
280.12. Μανόλης Δρεττάκης
280.13. Γεώργιος Mιχ. Λιάνης
280.14. Κέλλυ (Καλλιόπη) Μπουρδάρα
280.15. Κωνσταντίνος Τριαρίδης
280.16. Φραγκλίνος Παπαδέλλης

Β. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ (1974-1996)
281. Καθηγητές βουλευτές που δεν έγιναν υπουργοί.
281. 1. Νικόλαος Παπαπολίτης
281. 2. Σωτήρης Παπαπολίτης
281. 3. Διομήδης Ψηλός
281. 4. Στέφανος-Θεόδωρος Στεφανόπουλος
281. 5. Κωνσταντίνος Τσιουπλάκης
281. 6. Δημήτριος Βαλαλάς
281. 7. Σπύρος Μαρκέτος
281. 8. Γεράσιμος Μεσσάρης
281. 9. Κωνστανίνος Κωνσταντινίδης
281.10. Αθανάσιος Λεβέντης
281.11. Κωνσταντίνος Ρήγας
281.12. Μερόπη Σπυροπούλου
281.13. Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος
280.14. Kωνσταντίνος Σοφούλης

Γ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΞΩΚOΙΝOΒOΥΛΕΥΤΙΚOΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
282. Καθηγητές υπουργοί σε κυβερνήσεις εκλογών ή πολιτικές
282.1. O ακαδημαϊκός Γεώργιος Μητσόπουλος υφυπουργός
εμπορίου στην κυβέρνηση Ι. Θεοτόκη και υπουργός
εσωτερικών στην κυβέρνηση Κων. Καραμανλή
282.2. O καθηγητής τού Α. Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Νικόλαος Καβαζαράκης υπουργός Β. Ελλάδος στην
πρώτη κυβέρνηση Ι. Παρασκευοπούλου
(31.12.1963 – 19.2.1964)
282.3. O καθηγητής Κωνσταντίνος (Κωστής) Βαΐτσος διοικητής
τής Εμπορικής Τράπεζας, εξωκοινοβουλευτικός
υφυπουργός και υπουργός αναπληρωτής εθνικής
οικονομίας στην κοινοβουλευτική κυβέρνηση Αν.
Παπανδρέου - Άλλοι καθηγητές διοικητές στην
Εμπορική Τράπεζα
282.4. Ο καθηγητής Νικόλαος (Nίκος) Παπαντωνίου
υπουργός δικαιοσύνης
282.5. O καθηγητής Γεώργιος Δασκαλάκης υπουργός
εσωτερικών
283. Καθηγητές υπουργοί στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Ιω. Γρίβα
και στις κυβερνήσεις Ξεν. Ζολώτα. 1. Βασίλειος Σκουρής
283.2. Γεώργιος Αγαπητός
283.3. Γεώργιος Λιάπης υπουργός γεωργίας
283.4. O ακαδημαϊκός Γεώργιος Μερίκας υπουργός υγείας,
προνοίας και κοινωνικών σφαλίσεων
283.5. Κωνσταντίνος Σταμάτης υπουργός δικαιοσύνης στις
κυβερνήσεις Γρίβα και Ζολώτα
283.6. Ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος
Δεσποτόπουλος υπουργός εθνικής παιδείας και
θρησκευμάτων στις κυβερνήσεις εκλογών Γρίβα και
Ζολώτα
283.7. Ιωάννης Δεληγιάννης υπουργός Μακεδονίας-Θράκης
283.8. O καθηγητής τού Ε.Μ. Πολυτεχνείου Παύλος
Σακελλαρίδης υπουργός βιομηχανίας, ενεργείας και
τεχνολογίας
283.9. Θεόδωρος Γκαμαλέτσος υπουργός εμπορίου στις
κυβερνήσεις εκλογών Γρίβα και Ζολώτα
283.10. Γεώργιος Νουτσόπουλος υπουργός μεταφορών και
επικοινωνιών
283.11. Ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Ιωάννης Γεωργάκης
υπηρεσιακός υπουργός εσωτερικών στις εκλογές 1993
283.12. Γεώργιος Κοντογεώργης υφυπουργός προεδρίας
κυβερνήσεως στις εκλογές 1993
284. Καθηγητές εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί στην τελευταία
κυβέρνηση Αν. Παπανδρέου
284.1. Δημήτριος Κρεμαστινός υπουργός υγείας, προνοίας
και κοινωνικών ασφαλίσεων
284.2. Δημήτριος Φατούρος υπουργός εθνικής παιδείας
και θρησκευμάτων
284.3. Ελένη Στεφάνου υφυπουργός παιδείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ENΔEKATO
Η ΕΛΛΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΟΚ ΑΠO ΤΟ 1961
ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟ TO
1981 - ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟY ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ KOINOBOYΛIOY

Τμήμα 1: Η Ελλάς στην ΕΟΚ – Eυρωπαϊκή Ένωση και οι εκλογές
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
285. Μικρό ιστορικό τής τυπικής ενσωμάτωσης τής Ελλάδος
στην Ευρώπη
286. Εκλογές για την ανάδειξη βουλευτών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
287. Πρώτες ευρωεκλογές στην Ελλάδα, 18 Oκτωβρίου 1981
288. Ευρωεκλογές τής 17 Ιουνίου 1984
289. Ευρωεκλογές τής 18 Ιουνίου 1989
290. Ευρωεκλογές τής 12 Ιουνίου 1994
291. Ευρωεκλογές τής 13 Ιουνίου 1999
292. Η Ελλάς μέλος τής OΝΕ τών 12 – Κατόρθωμα τού
ελληνικού λαού και τής ηγεσίας
293. Eυρωεκλογές τής 13 Iουνίου 2004

Τμήμα 2: Διανοούμενοι Βουλευτές τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
από την εκλογική περιφέρεια Ελλάδος
294. Καθηγητές-ευρωβουλευτές.
294.1. Ιωάννης Πεσμαζόγλου -συμπληρωματικά
294.2. O υφηγητής Γεώργιος Μαύρος
294.3. O καθηγητής Δημήτριος Ευρυγένης–συμπληρωματικά
294.4. O καθηγητής τής ΑΒΣΠ Παναγιώτης Ρουμελιώτης
υπουργός και ευρωβουλευτής
294.5. O καθηγητής τού Ε.Μ. Πολυτεχνείου Δημήτριος Νιάνιας
αγωνιστής, υπουργός, βουλευτής και ευρωβουλευτής
294.6. Μιχαήλ Παπαγιαννάκης
294.7. Δημήτρης Τσάτσος
294.8. Νικήτας Κακλαμάνης βουλευτής,
ευρωβουλευτής και υπουργός
294.9. Αντώνιος Τρακατέλλης ευρωβουλευτής
294.10. Γεώργιος Κατηφόρης
294.11. Ιωάννης Κουκιάδης υπουργός εργασίας
και ευρωβουλευτής
294.12. Μινέρβα Μελπομένη (Μένη) Μαλλιώρη
294.13. Κωνσταντίνος Αλυσσανδράκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔEKATO
Η ΕΛΛΑΣ ΠΡOΣ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
ΜΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤOΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΗΜΙΤΗ
(1996 - 2004)

Προλογικά: Η προεδρευομένη Δημοκρατία σταθεροποιείται
με την Ελλάδα μέλος τής ONE
296. H προεδρευομένη Δημοκρατία σταθεροποιείται - Πραγματοποίηση
και αναζήτηση ιστορικών αλλαγών

Τμήμα 1: Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Σημίτη στα τέλη της
H’ Bουλευτικής Περιόδου Προεδρευομένης Δημοκρατίας
296. Σημιτική περίοδος. O πρωθυπουργός Κων. Σημίτης πρόεδρος
τού ΠAΣOK
297. Η κρίση στα Ίμια επαναπροσανατολίζει σταθερά την
εξωτερική πολιτική τής Ελλάδος στις παραδοσιακές σχέσεις
με τις ΗΠΑ

Τμήμα 2: Ο Ελληνικός Λαός, χάρη και στο εκλογικό σύστημα, δίνει
Δεύτερη και Τρίτη Κυβέρνηση στον Κωνσταντίνο Σημίτη και στο ΠΑΣΟΚ, στις Θ’ και I’ Bουλευτικές περιόδους
που αλλοιώνεται όμως ιδεολογικά και πολιτικά
298. Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Σημίτης προκαλεί
προκήρυξη πρόωρων εκλογών
299. Η Θ’ Περίοδος τής Βουλής (εκλογές 22 Σεπτεμβρίου 1996)
300. Η δεύτερη πρωθυπουργία Κων. Σημίτη
301. Εκλογές τής 9ης Απριλίου 2000 για την ανάδειξη Βουλής
Ι’ Περιόδου Προεδρευομένης Δημοκρατίας
302. Η Τρίτη πρωθυπουργία Κωνσταντίνου Σημίτη
303. Η Ελλάς και η Ευρωπαϊκή Κοινότης επί Κυβερνήσεων Σημίτη
– H Eλλάς στον σκληρό πυρήνα τής Ευρωπαϊκής Ένωσης

Tμήμα 3: O καθηγητής Κωνσταντίνος Σημίτης Ευρωπαίος
πολιτικός - Βιογραφικό σκιογράφημα τού καθηγητή και πρωθυπουργού
304. "Όχι στην Ευρώπη τών μονοπωλίων. 'Ναι στην Ευρώπη
τών λαών."
305. Oι κοινωνικές ρίζες τού Κωνσταντίνου Σημίτη
306. Πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές-οικογενειακός βίος
307. Επαγγελματικός βίος
308. Όμιλος Πολιτικής `Ερευνας και Μελετών Αλέξανδρος
Παπαναστασίου
309. Δημοκρατική Άμυνα - ΠΑΚ
310. O Σημίτης υφηγητής και καθηγητής σε γερμανικά
Πανεπιστήμια
311. Πολιτική δραστηριότης στην Ελλάδα (1974-76)
312. Καθηγητής εμπορικού δικαίου στην Πάντειο ΑΣΠΕ
313. Από το 1977 επανέλαβε την πολιτική δραστηριότητά του
ως στέλεχος τού ΠΑΣΟΚ-υπουργός γεωργίας
314. Βουλευτής το 1985 και υπουργός γεωργίας και μετέπειτα
εθνικής οικονομίας
315. Αλλεπάλληλες εκλογές του ως βουλευτή Πειραιώς
316. Υπουργός εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων στην
κυβέρνηση Ζολώτα
317. Υπουργός βιομηχανίας κλπ και εμπορίου στην τρίτη
κυβέρνηση Αν. Παπανδρέου -τρίτη ρήξη με την ομάδα
εξουσίας τού ΠΑΣOΚ
318. Πρώτη πρωθυπουργία Κωνσταντίνου Σημίτη-πρόεδρος
τού ΠΑΣΟΚ
319.1. Η υπόθεση τών Oλυμπιακών αγώνων
319.2. Η ανάληψη και άσκηση της Προεδρίας τής
Ευρωπαϊκής Ένωσης
320. Η εξωτερική πολιτική Σημίτη
321. Η οικονομική πολιτική τών κυβερνήσεων Σημίτη
322. Η κοινωνική πολιτική τών κυβερνήσεων Σημίτη
323. Πολιτική στρατηγική και τακτική τού Κων. Σημίτη
324. O λόγος και το συγγραφικό έργο Κων. Σημίτη

Τμήμα 4: Καθηγητές υπουργοί και βουλευτές (1996 – 2004)
325. H συμμετοχή τεχνοκρατών και διανοουμένων στη Βουλή
και στις κυβερνήσεις που εκδηλώθηκε και μετά τη
μεταπολίτευση τού 1974 συνεχίσθηκε με ένταση στις
περιόδους που επικεφαλής τών κυβερνήσεων βρίσκονται καθηγητές

A. Καθηγητές υπηρεσιακοί υπουργοί στις κυβερνήσεις
εκλογών Κωνσταντίνου Σημίτη
326. Υπηρεσιακοί υπουργοί στην κυβέρνηση τών εκλογών 1996
326.1. O καθηγητής Βασίλειος Σκουρής υπουργός
εσωτερικών, δημόσιας διοίκησης και αποκέντρωσης
326.2. O καθηγητής Αργύρης Φατούρος υπουργός δικαιοσύνης
(26.8 – 25.9.1996) και υπουργός Τύπου και ΜΜΕ
(20.3. – 13.4.2000)
326.3. O καθηγητής Κωνσταντίνος Μπέης υπουργός δημόσιας
τάξης (26.8. – 25.9.1996)
326.4. O καθηγητής Δημήτριος Κώνστας υπουργός Tύπου και
ΜΜΕ (26.8. – 15.9.1996)
327. Καθηγητές υπηρεσιακοί υπουργοί στην κυβέρνηση εκλογών
τού 2000
327.1. Γεώργιος Κουμάντος

Β. Καθηγητές εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί στις κυβερνήσεις
Κωνσταντίνου Σημίτη
328. Παρουσία εξωκοινοβουλευτικών στη δεύτερη και τρίτη
κυβέρνηση
329. Καθηγητές εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και υφυπουργοί
στη δεύτερη κυβέρνηση Σημίτη
329.1. O καθηγητής Χρήστος Ροζάκης υφυπουργός
εξωτερικών (25.9.1996 - 11.2.1997)
330. Καθηγητές εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί στην τρίτη
κυβέρνηση Σημίτη. 1. Μιχάλης Σταθόπουλος υπουργός
δικαιοσύνης (13.4.2000-24.10.2001)
330. Καθηγητές εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί στην Tρίτη
κυβέρνηση Σημίτη. 2. O καθηγητής Τάσος Γιαννίτσης
υπουργός εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων
(13.4.2000 – 24.10.2001), υπουργός αναπληρωτής
εξωτερικών (24.10.2001-12.2.2004) και υπουργός εξωτερικών
(12.2. έως 10.3. 2004)

Γ. Καθηγητές κοινοβουλευτικοί υπουργοί στις κυβερνήσεις Σημίτη
331.1. O καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος υφυπουργός
και υπουργός στις κυβερνήσεις Α. Παπανδρέου και
Κ. Σημίτη
331.2. O καθηγητής Νίκος Χριστοδουλάκης υφυπουργός
και υπουργός στις κυβερνήσεις Σημίτη
331.3. Η ακαδημαϊκός και καθηγήτρια Αγγελική Λαΐου βουλευτής
επικρατείας και υφυπουργός εξωτερικών
(13.4.2000 - 2001)
331.4. Ηκαθηγήτρια Χριστίνα Σπυράκη βουλευτής επικρατείας
και υφυπουργός υγείας και προνοίας (13.4.2000 - 2001)
331.5. O ακαδημαϊκός και καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανής
βουλευτής επικρατείας στις εκλογές του 1996 και
εξωκοινοβουλευτικός υπουργός υγείας και πρόνοιας
από 2001-2004
331.6. O καθηγητής τού Α. Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης
Σπύρος Βούγιας βουλευτής επικρατείας και υφυπουργός
υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων
331.7. O καθηγητής τού συνταγματικού δικαίου στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο και βουλευτής Β’ Αθηνών Ανδρέας Λοβέρδος
υφυπουργός εξωτερικών

Δ. Kαθηγητές βουλευτές στις Περιόδους Θ’ και I’
Προεδρευομένης Δημοκρατίας (Γ’ Eλληνικής Δημοκρατίας)
332. Καθηγητές βουλευτές στις περιόδους Θ’ (εκλογές 22.9.1996)
και Ι’ (εκλογές 9.4.2000) Προεδρευομένης (Τρίτης Ελληνικής)
Δημοκρατίας
332.1. O πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Σημίτης επανεξελέγη
βουλευτής στην Α’ Πειραιώς και στις δύο εκλογικές
αναμετρήσεις
332.2. Βουλευτής επικρατείας με το ΠΑΣOK εξελέγη το 1996
ο Κωνσταντίνος Στεφανής
332.3. Βουλευτής επικρατείας με το ΠΑΣOK εξελέγη το 1996
ο καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης Δημήτριος Παντερμαλής
333.1. Βουλευτής επικρατείας με τη ΝΔ το 1996 ο καθηγητής
του δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Προκόπης Παυλόπουλος, υπουργός αναπληρωτής
προεδρίας στην Κυβέρνηση Ζολώτα και βουλευτής
Α’ Αθηνών το 2000
333.2. O καθηγητής οικονομικών Γεώργιος Αλογοσκούφης
βουλευτής επικρατείας στις εκλογές τού 1996 και
Α’ Αθηνών τού 2000 υπεύθυνος τού τομέα οικονομίας
και δημοσιονομικών τής ΝΔ
333.3. Ο καθηγητής οικονομικού Πανεπιστημίου Ιωάννης
Τζωάννος βουλευτής επικρατείας στη Θ’ Περίοδο
και πολιτευτής τής ΝΔ
334. Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Harvard HΠΑ και
ακαδημαϊκός Αγγελική Λαΐου και η καθηγήτρια
τού Πανεπιστημίου Αθηνών τέως πρύτανης τού Πανεπιστημίου
Πατρών Χριστίνα Σπυράκη βουλευτές επικρατείας τού ΠΑΣOK
στις εκλογές τού 2000
335. Βουλευτής επικρατείας του κόμματος φιλελευθέρων
συνεργαζόμενος με τη ΝΔ στις εκλογές τού 2000 ο Γεώργιος
Ψαχαρόπουλος άλλοτε lecturer στη London School of Economics
336.1. O καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Θεόδωρος
Κατσανέβας βουλευτής ΠAΣOK Β’ Περιφέρειας Αθηνών
336.2. O καθηγητής συνταγματικού δικαίου στο
Α. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ευάγγελος Βενιζέλος
βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣOK σε όλες τις
αλληλοδιάδοχες εκλογές από 1993 και επόμενες
336.3. O καθηγητής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών
Ιωάννης (Γιάννης) Παπαδάτος βουλευτής Ζακύνθου με
το ΠΑΣOK
336.4. O καθηγητής παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φραγκλίνος Παπαδέλλης βουλευτής Λέσβου με το
ΠΑΣΟΚ και υφυπουργός υγείας και προνοίας
337.1. Η καθηγήτρια ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών Άννα Ψαρούδα Μπενάκη βουλευτής Α’ Αθηνών
με τη ΝΔ, υπουργός και αντιπρόεδρος της Βουλής
των Ελλήνων
337.2. O καθηγητής της (Ανωτάτης) Σχολής Ναυτικών
Δοκίμων Γεώργιος Καλός βουλευτής Α’ Πειραιώς από
τον Ιούνιο 1989 και συνεχώς έκτοτε και υπεύθυνος
τού Τομέα Παιδείας τής ΝΔ
337.3. O καθηγητής χειρουργικής τού Πανεπιστημίου
Αθηνών Παναγιώτης (Τάκης) Σκανδαλάκης βουλευτής
Β’ Αθηνών με τη NΔ και Λακωνίας
337.4. O καθηγητής χειρουργικής του Πανεπιστημίου
Αθηνών Αθανάσιος Γιαννόπουλος βουλευτής Φθιώτιδος
με τη ΝΔ
337.5. O καθηγητής ογκολογίας-ακτινοθεραπείας
τού Πανεπιστημίου Αθηνών Νικήτας Κακλαμάνης
επανεκλέγεται το 2000 βουλευτής Α’ Αθηνών
με τη ΝΔ
338.1. O καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης Σπύρος Βούγιας βουλευτής επικρατείας
με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές τού 2000 και 2004 και
2. O καθηγητής τού Παντείου Πανεπιστημίου Ανδρέας
Λοβέρδος βουλευτής Β’ Αθηνών με το ΠΑΣOK στις
εκλογές τού 2000
339. O καθηγητής προϊστορικής αρχαιολογίας τού Α. Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης Γεώργιος Χουρμουζιάδης βουλευτής
Α’ Θεσσαλονίκης με το ΚΚΕ στις Ι’ και IA’ Βουλευτικές
Περιόδους

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2004
H ΔHMOKPATIA ΣTAΘEPOΠOIEITAI ΠEPAITEPΩ
AΛΛA ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ KAI ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

340. Αιτιολόγηση τής Προσθήκης
341.1. O καθηγητής Νίκος-Μιχάλης Αλιβιζάτος υπουργός
εσωτερικών εκλογών 7ης Μαρτίου 2004
341.2. Τα εκλογικά αποτελέσματα τής 7ης Μαρτίου επέφεραν
ουσιώδεις μεταβολές στη νεοελληνική κοινοβουλευτική
Ιστορία
342. Καθηγητές υπουργοί και βουλευτές στη νέα ΙΑ’ βουλευτική
περίοδο - Oυσιώδης μεταβολή στη σχέση διανοουμένων
και εξουσίας
343. O καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννης Βαληνάκης
υφυπουργός εξωτερικών βουλευτής επικρατείας
344. O καθηγητής, ομότιμος τώρα, Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος, που
διετέλεσε και πρύτανης τού Ε.Μ.Πολυτεχνείου,
εξωκοινοβουλευτικός υφυπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ στην κυβέρνηση
Κ. Καραμανλή
345. Καθηγητές βουλευτές στην ΙΑ’ Περίοδο προεδρευομένης
Δημοκρατίας
α) ΝΔ, εκλέγει 8 βουλευτές από τους οποίους 7 διορίζονται
υπουργοί ή υφυπουργοί και 1 η Άννα Ψαρούδα Mπενάκη,
εκλέγεται Πρόεδρος τής Bουλής
β) ΠAΣOK επανεξελέγησαν 3 καθηγητές βουλευτές
γ) KKE επανεξελέγη ο καθηγητής Γεώργιος Xουρμουζιάδης
346. Eπιλεγόμενα

BIBΛIOΓPAΦIA

ΠINAKEΣ:
1. Aκαδημαϊκοί Kαθηγητές Πρόεδροι τής Eλληνικής Δημοκρατίας
2. Aκαδημαϊκοί Kαθηγητές Πρωθυπουργοί
3. Aκαδημαϊκοί Kαθηγητές Bουλευτές
4. Aκαδημαϊκοί Kαθηγητές Γερουσιαστές
5. Aκαδημαϊκοί Kαθηγητές Eυρωβουλευτές
6. Aκαδημαϊκοί Kαθηγητές Yπουργοί
7. Aκαδημαϊκοί Kαθηγητές Aρχιεπίσκοποι

AΛΦABHTIKO EYPETHPIO ONOMATΩN ΠPOΣΩΠΩN